top of page

תרגילים לכלי חשיבה מס' 4

לכל תופעה הרבה סיבות אפשריות והרבה תוצאות אפשריות

 

 

 

1. לפניך תרגיל: לתופעה ניתנו 5 סיבות ו- 5 תוצאות (אפשריות). הוסף עוד 5 סיבות ו- 5 תוצאות אפשריות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. מיין כל סיבה מוצעת לפי כלי החשיבה הקודמים: גוף-נפש-רוח (וניתן למיון נוסף: נרג, גרן וכו'), עצוב-שמח, נורמלי-נורמטיבי-פתולוגי  (ראה גם כלי חשיבה מס' 2)

 

3. ציין איזו סיבה יכולה להיות גם תוצאה (של אותה התופעה עצמה). כגון: חוסר שינה היא סיבת העייפות, אך לעתים בגלל עייפות לא נוכל להירדם. או: תיאבון הוא הסיבה בגללה הלכנו לאכול, אך האכילה עוד הגבירה את התיאבון (תוצאה)

 

4. חבר 3 תרגילים דומים על תופעות המעניינות אותך. בחר תופעות מגוונות, נורמטיביות ו/או בעייתיות.

 

 

 

לקריאה נוספת

 

12 כלי החשיבה של השיטה ההוליסטית

 

כלי חשיבה מס' 2 - מיון התופעות

 

כלי חשיבה מס' 4: לכל תופעה סיבות רבות ותוצאות רבות אפשריות.

 

 

bottom of page