top of page

כלי חשיבה מס' 4: לכל תופעה הרבה סיבות אפשריות והרבה תוצאות אפשריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מטרותיו של כלי חשיבה זה:

 

א. חיפוש אחרי מירב הסיבות האפשריות והתוצאות האפשריות.

 

ב. מניעת היצמדות לסיבה אחת מוסכמת, מקובלת, המשמשת לרוב לתיוג, כגון: "הילד מתקשה ללמוד, אחיו אף הוא מתקשה, ודאי הבית אשם בכך". הן ייתכן שקיימות סיבות נוספות!

 

ג. הבנת מחזוריות התופעות: חלק מן הסיבות לתופﬠה הן גם תוצאות, וחלק מן התוצאות יהווה גם סיבות להמשך התהליך, לדוגמה; ﬠייפות גורמת לשגיאות; ריבוי שגיאות מﬠייף, וחוזר חלילה במﬠגל מסלים והולך.

 

ד. יצירת מודﬠות לשינויים הנדרשים כדי לנתק את המעגל, את מעגלי הקסם, לדוגמה: אם אחת התוצאות (האפשריות) מﬠייפותנו היא שאנו מרבים "לזלול" ואיננו מרוצים מכך, הרי אפשרי לבחור תוצאה אחרת: לשנות פעילות, ללכת לישון וכו',

אך אנא, בלי אשליות: כל שינוי דורש סבלנות, אורך רוח והתמדה, ובעיקר מודﬠות.

 

 

 

 

לקריאה נוספת

 

רשימת כל 12 כלי החשיבה

 

תרגילים לכלי חשיבה מס' 4

 

דוגמה: אלפון תופעות של קוסמטיקאיות וניתוח הסיבות והתוצאות האפשריות של התופעה "איפור".

 

לדוגמה:

bottom of page