top of page

עקרונות הגישה ההוליסטית

ארבעה פנים לשלמות האדם

וכולם לימדונו שאין להפריד ביניהם:

א. שלמות גוף - נפש - רוח. (יחד "ג.נ.ר")

גוף - סומה כולל את כל המבנים הבונים אותנו.

נפש - הרגשות והריגושים, האמוציות, האמביציות, התת מודע (אולי)

רוח - ההכרה, האינטלקט, המודע, הקוגנטיבי

 

ב. שלמות בין האדם (על 3 מרכיבי ג.נ.ר שלו) ובין שייכויותיו הרבות (משפחה, קהילה, עם, נבחרת, מועדון, וכו')

 

ג. שלמות בין העבר, ההווה, וציפיותינו מהעתיד

 

ד. שילוב כל המערכות מהן בנוי האדם בכל תופעה מתופעות החיים

 

 

bottom of page