top of page

כלי חשיבה מס׳ 10: המדעים בשירות המידוע.

 

אחרי אותה האזנה מונחית לאיתותים מגופך, האזנה חברית עם מטרות חבריות (לשפר התנהגויות), לעיתים יש להיעזר בחכמת המדעים השונים והרבים. קיבצנו רשימה של כ-30 מדעים הקשורים בחכמת הבריאות; חלקם מוכרים ככתובות של מחלקות במוסדות הבריאות (אורולוגית, נפרולוגית), אחרים מהווים מקור או כתובת לעזרה במצבים שונים: פיסיוטרפיה, אופטומטריסט.

 

לכל איש ניסיון חיים כלשהו של מפגש עם מדעים אלו; בסיטואציה של למידה נעים לשלוף ניסיון זה ולחלק אותו עם אחרים, וכן לקנות מאחרים ניסיון חיים שלהם. כמו כן, זו גם הזדמנות להשלים מידע חסר, לתקן מידע לקוי, ובשעת מצוקה אמיתית והזדקקות אמיתית למדעים אלו להיות מעט יותר מוכנים להיעזר בהם.

 

 

לקריאה נוספת:

 

תרגילים לכלי חשיבה מס' 10: המדע בשירות המידוע

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

bottom of page