top of page

תרגילים לכלי חשיבה 10: המדעים בשירות המידוע

 

מדעים בשירות המידוע. בריאות, בכל המערכות, בריאות גנ״ר.

 

ברפואה יש מדורים שונים (ענפים, תחומים, מחלקות). ובחיים יש צרות, בעיות, מחלות, פגעים פגמים. (שלא נדע, אך אם נדע, חשוב שנתמודד איתם).

 

צמד מהו המדע היכול לטפל בהם. מוטב לחפש דרכים למניעתם, ולא, עלינו לפנות לרופא.

 

באיזו מערכת ובאילו רמות הבנה


 

1. אורטופדיה

2. אנדוקרינולוגיה

3. אונקולוגיה

4. אימונולוגיה

5. אופתלמולוגיה

6. אורולוגיה

7. אורו-גניטל

8. אופטומטריה

9. אורתודונטיה

10. א.ק.ג.

11. א.א.ג.

12.   אלרגיות

13.   גסטרו־אינטסטל

14.   גיניקולוגיה

15.   גנטיקה

16.   גריאטריה

 

17. דרמטולוגיה

18. דנטל־אורל

19. המטולוגיה

20. ונראל

21. ויראלי/בקטריאלי

22. טרטולוגיה

23. מטבוליק...

■24. קרדיו־וסקולאר

25. מוסקולו־סקלטל

26. נפרולוגיה

27. נוירולוגיה

28.   סקס־תרפיה

29.   פדיאטריה

30.   פיזיורפיה

31.   פרמקולוגיה

32.   קרדיו־פולמונר

וכו׳ וכו׳

א. אנמיה

ב. בעיות גדילה

ג. סחרחורת

ד. בחילות, הקאות

ה. מומים

ו. פיגור בווסת

ז. פיגור בהתפתחות מוטורית, נפשית, רוחנית

 

ח. ייעוץ לפני נישואין

ט. השמנה

י. כאבי מיפרקים

יא. קשיי ראיה, שמיעה, דיבור, הליכה

יב. זכירה, התמצאות

 

1.      הגדר את המונחים, והגדר באיזו משבע רמות ההבנה מטפלים המדעים.

2.      מה מתחומי הטיפול של מדעים אלו ניתן (או ניתן היה) למנועי

3.      צמד:

א)       בין מדעים ובעיה אחת.

ב)        בין מדע אחד מסוים והבעיות, לדוגמה:

1.     אורטופדיה: ה, ז, י, יא.

2.     אנדוקרינולוגיה: ב, ה, י, ז, ח.

או: א. אנמיה — מי יטפל בה? 4, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 29.

 

 

לקריאה נוספת

 

כלי חשיבה מס' 10: המדעים בשירות המידוע

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

 

bottom of page