top of page

תרגילים לכלי חשיבה 9: האזנה מונחת לאיתותים

 

1. הכן רשימת איתותים, או הוצא מאלפון התופעות שלך את התופעות שאתה רואה אותם כאיתותים: אנמי, בכיין, גימגום, דוחה או דחוי, וכו' וכו', והיעזר בכלי חשיבה זה: על מה מלמד האיתות? באיזו מערכת הוא מתבטא או באיזה איבר? מי השכנים של אותו האיבר?

 

2. הכן רשימת איברים, שניתי לייחס להם שותפות בהבעת איתות:

עיניים... בורקות, מושפלות, דחויות, ...מאותתות ש...

מצח... חלק, מקומט, מוסתר על־ידי שער, מכוסה פצעונים מאותת ש...

פה... פתוח, חתום, חייכן, חיוור, מדיף ריח, מאותת ש...

צוואר נוטה הצידה, נטוי למטה או למעלה, מכווץ וכו׳ וכו', מאותת ש...

הרבה מאד איברים מאותתים... ואנו לא מאזינים להם.

 

3.  רשום רשימה של רגשות: אהבה, קנאה, דפרסיה, חיבה, וכו׳; מצא את האיזורים הרושמים רגשות אלו בתוכם, או איברים בעזרתם אנו מבטאים או מסתירים רגשות אלו.

 

 

אזהרה: כל איתות איננו חד משמעי. לאדם מן הצד אין, לטעמנו, הזכות להסביר איתותים באופן פסקני. יבטא דעתו כהשערה. ההשערה חייבת שיחה עם עצמנו או עם איש קרוב ומבין או איש שיודע, כי הוא בעל מקצוע, או בעיקר עם הבעלים של גופנו = גנר.

 

 

 

 

לקריאה נוספת

 

כלי חשיבה מס' 9: האזנה מונחית לאיתותים מגופנו

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

bottom of page