top of page

כלי חשיבה מס 7 הבנת כל תופעה בשבע רמות האירגון

 

 

שבﬠ רמות האירגון המדעי הן:

 

1. אוכלוסיה

2. הפרט הייחודי

3.. איברים

ִ4. מערכות

5. רקמות

ִ6.  התא

7. חומרים

 

בהמשך נפרט כל רמה.

בשלב המוקדם של הלימוד ננתח תופעות בחמש רמות אירגון מתוך השבע הקיימות, ככל שזה ניתן, בﬠזרת החשיבה האינטואיטיבית. אח"כ רצוי ללמוד לשלב גם ברמות החסרות.

 

דוגמא לשימוש בכלי חשיבה זה יינתן על-פי התופעה: הבריאות והגנתה (כמובן, בריאות גנר...)

 

1. רמה של אוכלוסיה

 

שאלות מנחות:

מי ומי מגינים על הבריאות גנר-הגופנית, הנפשית והרוחנית?

 

אילו אוכלוסיות זקוקות להגנה על בריאותן?

 

לפי הגיל (לגילאים השונים צרכים שונים); לפי המין, (גברים ונשים); לפי מקום החיים (עיר, כפר, מדבר, הר); לפי המעמד: עניים, עשירים, פּועלים, מדענים, סוחרים וכו'); לפי התקופות; כל אלו הן אוכלוסיות שונות.

 

איך מגינות על בריאותן האוכלוסיות השונות? על־ידי התנהגות, תזונה, בילוי, וכו' וכו' וכו, התנהגות אדיבה, בתור, בבית, במקומות ציבוריים; התחשבות בכבישים, במקומות בילוי, במקום עבודה, מניﬠת זיהום אויר, זיהום מים ומזון; מניעת “זיהום אוירה"!, עזרה הדדית בקהילה, במעמד, במשפחה; חברות בחברה חד-גילית ורב גילית; פעילות, יציבה, נשימה, תזונה תואמים, נכונים ומגוונים,

 

2. רמה של הפרט הייחודי

 

שאלות מנחות: מהן דרכי ההתנהגות שלך כפרט? מהם ההבדלים (הדקים אך משמעותיים)

בינך לבין זולתך? מהו סף הרגישות שלך, להתנהגויות, לחומרים, לגירויים, למאמץ, בהשוואה

לזולתך?

 

3. רמה של איברים:

שאלות מנחות: איזה איבר מגן וכיצד? מהו האיבר המוגן? באיזה אופן מגן איבר זה או אחר?

לדוגמה: הﬠור (=איבר) מגן על האדם מפני התחממות, על־ידי הזעה; מפני קרינת יתר, על־ידי שיזוף; האף מגן על קנה הנשימה ועל הריאות על־ידי הרטבת האויר וחימומו; וכדומה. כל איבר מגן ומוגן = חוק השכנות הטובה.

 

4. רמה של המﬠרכות:

 

שאלות מנחות: באילו מן המערכות ניכרת התופעה, ההגנה על הבריאות; באילו מערכות יתבטא עירﬠור הבריאות או שיפור הבריאות (אצל הפרט הייחודי או האוכלוסיה)

לדוגמה: לדﬠתנו, לכל מﬠרכת תפקיד בהגנה על הבריאות: מערכת החושים מגלה גורמים מטרידים ומזיקים. מערכת העצבים מפﬠנחת גירויים אלו ומכוונת תגובות נאותות בהתאם למצב, מﬠרכת התנועה ושש המﬠרכות הפנימיות תורמות לבריאות, כל אחת על-פי דרכה. כדי לפרט רמה זו של המﬠרכות יש להכיר (מﬠט) כל מערכת ומערכת. רמזנו על כך בכלי חשיבה 6 וגם הרחבנו ﬠל-כך את ההסבר.

 

5. רמה של רקמות

 

שאלות מנחות: כיצד ממלאה כל רקמה את תפקידה זה (הגנה על הבריאות של ﬠצמה ושל כל הגוף - גנר!) מה קורה כאשר רקמה מסויימת ניזוקה?

 

לדוגמה:

 

רקמת הציפוי מגינה על-ידי צפיפות תאיה, הצמדתם זה לזה ועל-ידי בררנות קרומי התאים.

רקמת החיבור מגינה על-ידי שמירה על צמיגות החומר הבינתאי, על-ידי עבירותו או אי-ﬠבירות.

רקמת השרירים מגינה ﬠל-ידי ייצור חום (חיוני לכל תהליך), ﬠליידי ייצוב המיפרק, על-ידי כיווץ או הרפיה,

רקמת הﬠצבים מגינה על-ידי הולכת הגירוי או חסימת הגירוי, ועוד.

 

6. רמה של תאים

 

שאלות מנחות: היש תאים מיוחדים שזה תפקידם? היש מנגנוני הגכנה בכל תא?

 

כל תא מצוייד: בגלאים של חומר מזיק, רצפטורים; באברונים המפרקים פולשים: ליסוסום,

פגוציט; הוא מצוייד במערכות ויסות ﬠצמי, מערכות קיברנטיות, המבטיחות כיוון זרימת

האנרגיה וכיוון התהליכים וגם הפסקתם. כמה יגדל כל תא, כמה יבנה וכמה יפרק.

 

ויש גם תאים מיוחדים להגנה פעילה-התקפה; לימפוציטים, לויקוציטים, תאי מקרופג', תאי קופפר וכו'.

 

7. רמה של חומרים

 

שאלות מנחות: מי הם החומרים הנוצרים בגופנו למטרה זו? מי מהחומרים מחלישים את כושר הﬠמידות הטבעי? מה יש בתרופות שמשפר בריאות? מחליש גורמי מחלה?

 

המים שומרים על הבריאות ﬠל-ידי כך שמאפשרים תהליכים, המסה, שטיפה החוצה, קירור הגוף. המזונות שומרים על הבריאות על-ידי אספקת מקורות אנרגיה, חומרי הפעלה (אנזימים), חומרי בנייה. האויר, על-ידי אספקת חמצן לפירוק החומרים ושיחרור האנרגיה הגלומה בהם, ופחמן דו חמצני על-ידי יצירת גירוי לפﬠילות נשימה, ועל-ידי יצירת pH רצוי, הנוגדנים, חומר חלבוני, הנילחם בגורמי מחלה; וגם אינטרפרונים, (interferons, מומחים לזיהוי וירוסים) כך, גם הם שומרים על הבריאות.

 

 

 

 

 

לקריאה נוספת:

 

תרגילים לכלי חשיבה מס' 7

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

 

bottom of page