top of page

 

תרגילים לכלי חשיבה 7: ניתוח תופעה מן החיים בשבע רמות אירגון אפשריות או באחדות מהן

 

 

1. לפניך כמה היגדים, באיזו משבע רמות האירגון נאמרו:

 

   א.     החיוך אינו עולה מאומה אך ערכו רב: הן לאדם שחייך והן לאלו שהחיוך זרח לקראתם. (רמה 1, 2)

 

   ב.      שיזוף יכול להזיק לעיניים, לעור; לגרום לשלפוחיות ולכוויות, אם אין נזהרים. (רמה 3)

 

   ג.      על אהבה נכתבו ספרים רבים, אך כל בן וכל בת, כל גבר וכל אשה חייבים לגלותה בעצמם. (רמה 2)

 

   ד.      הילדים הרעישו עד כי כאב לי הראש, עצבי היו מתוחים וכל השרירים היו מכווצים. (רמה 3,1, 5)

 

   ה.     ילדים עד גיל ההתבגרות נפגעים ממחלות ילדים פחות מאשר המבוגרים, פחות סיבוכים. (רמה 1)

 

   ו.       כשרקמות החיבור מאבדות נוזלים, הן מאבדות גם את גמישותן, ואלו סימני הזיקנה. (רמה 5) 

 

 

 

2.      הוצא מעיתון כמה היגדים שהאדם מרכזם, ובחן באיזו משבע הרמות נכתבו.

 

3.      מצא מאמר מעיתונות מקצועית־עממית, כגון ״איתנים״, ״בריאות הציבור״, ״מדע״, ״לדעת״, ״חנוך גופני״. ציין באיזה מרמות האירגון נגע המאמר? הוסף מידע באותן הרמות החסרות.

 

4. בחר 3 תופעות (מאלפונך/מן החיים) ונתח את התופעה במקסימום רמות האירגון הברורות לך. היעזר בשאלות המנחות, על־פי הדוגמה שלנו ״הגנה על הבריאות״.

 

 

 

 

לקריאה נוספת

 

כלי חשיבה מס' 7: שבע רמות הארגון המדעי

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

bottom of page