top of page

הרהורים על מולדתי - יולי - אוגוסט 2016

Unknown TrackUnknown Artist
00:00

DV-2016-07-03-085640

3.7.2016

בעקבות הרצח המזעזע ביום חמישי,

של ילדה בת 13 מחברון, וביום ששי של רב מעתניאל, אב לעשרה ילדים.

אנחנו מבזבזים זמן במקום להודיע לכל העולם שזאת הארץ שלנו.

Unknown TrackUnknown Artist
00:00

DV-2016-07-11-025445

11.7.2016

צריך לאסור על שרים לקלקל מה שעשו קודמיהם.

כחלון - תרם להרס החקלאות הישראלית ע"י פתיחה לא אחראית של השוק לייבוא מתחרה.

בנט - גורם להרס החינוך ע"י כך שלא פותח ערוצים לאלו שלא מתכוונים ללכת לאקדמיה.

בוגי יעלון - שר הביטחון לשעבר שביטא זלזול בעם וליקוק למפקדים הגבוהים בצה"ל.

bottom of page