top of page

12. מערכת השתן

 

בנויה מ:

שתי כליות, בהן עובר הדם סינון, שני צינורות השתן, שלפוחית השתן, השופכה, סוגר השופכה = התחנה הרצונית היחידה.

 

תפקידיה:

 

א. לסנן את הדם במגמה לסלק ממנו את הפסולת החנקנית שנוצרת תוך ﬠיכול חלבונים, אלקלואידים (קופאין, תאין), תוד פירוק תאים שהתבלו וחומצות גרעין שהתבלו. כל זה נעשה בכליות על ידי סינון בלבד.

 

ב. לווסת את כמות הנוזלים, המינרלים, החומציות של נוזלי הגוף, של הדם, וﬠל ידי כך לווסת גם לחץ דם והרכב הדם. כל זה נעשה בכליות בשלב הספיגה בחזרה ובשלב או בתהליך השיחלוף (החלפת נתרן במימן).

 

ג. לסלק את ﬠודפי ההורמונים, התרופות, הכהלים והסמים שהכנסנו ל"תפריטנו".

 

 

התופועת הייחודיות שאנו מייחסים לה:

 

השתנה בזמן נכון, בכמות ובאיכות תואמים, אבנים בדרכי השתן או דלקת שם, מרבה להשתין, צניחת השלפוחית, תרומת כליה, שותפות בפיקוח על לחץ דם תקין.

 

bottom of page