top of page

9. מערכת הלימפה

 

 

בנויה מ:

 

נימי לימפה - חד-שיכבתיים, אד אטומים בקצה אחד, הקצה התקוע בין התאים.

צינורות לימפה - בקוטר הולך וגדל. דופן הצינור הוא תלת-שיכבתי, דק, דומה לוורידים וגם כיוון הזרימה בהם הוא כמו בוורידים - לכיוון הלב, אל הוורידים התת-בריחיים, שם מתכנס נוזל הלימפה אל נוזל הדם.

קשרי הלימפה (אלו אינם בלוטות, כי הם לא מייצרים ולא מפרישים נוזל!) - אלו הם מבנים בלוטיים, המצויים בכל נקודת מפגש של מספר נימי לימפה או מספר צינורות לימפה. להם יש כושר זיהוי של איכות נוזל הלימפה, אם חדרו אליו תאים או חומרים זרים, ובהם נוצרים תאי הלימפה =הלימפוציטים.

 

תפקידיה הייחודיים:

 

א. לווסת את נוזלי הגוף על ידי תיווך בין הנוזל הבין-תאי, הבין-קרומי, הנוזל הסינוביאלי במיפרקים לבין נוזל הדם. כל זאת במגמה שבדם לא יחסר נוזלים, וגם לא יהיו בו עודפי נוזלים.

 

ב. להקדים ולקלוט מוליקולות גדולות, כמו מוליקולות שומן, רעל, ארס, כדי שאלו לא יחדרו לזרם הדם ולא יחסמו את זרימתו.

 

ג. לזהות פלישת חומרים, תאים ומצבי חירום; לזהות כל שינוי בצמיגות הנוזלים, כדי לגייס לימפוציטים אשר ייצרו נוגדנים כלליים או ספציפיים ותתארגן הגנה-מתקפה.

נכון, זו מערכת הגנה, אך ﬠדיף מערך הגנה שיכלול את כל האדם.

 

הפעילויות הייחודיות שאנו מייחסים למﬠרכת הלימפה:

 

התמגלות, השתלחפות ﬠקב שיפשוף או כוויה, שקדים או טחול נפוחים או פוליפ שאינו במקומו; בﬠיקר - שמירה על איכות הדם, הגנה בפני זיהומים למיניהם והשמדת הפולשים הבלתי רצויים, שמירה על הטורגו (מתח הפנים) של כל תא ברקמה.

 

bottom of page