top of page

13. מערכת המין של הבן ושל הבת

 

 

בנויה מ:

 

א. איברים המייצרים את תאי המין; שתי שחלות לבת או שני אשכים לבן, בהם המבנים החד-שיכבתיים, המייצרים את תאי המין.

 

ב. צינורות המובילים את תאי המין: שתי חצוצרות לבת; שני צינורות מובילי הזרﬠ לבן.

 

ג. הרחם וצוואר-הרחם לפוריות הﬠלמה;

חמש בלוטות המלוות ומפרות את הזירמה, אצל העלם

 

ד. נרתיק ופות לנﬠרה; פין לנﬠר - למיפגש ולהנאות וגם להיזהר. . .

 

 

תפקידי המערכת:

א. פוריות להבטחת המין האנושי או לפחות להמשך המשפחה.

ב. הנאות ותקשורת וגם קצת צרות.

 

התופﬠות שאנו מייחסים למﬠרכת זאת בﬠיקר:

פורה או בלתי פורה/עקר, וסת, הריון, הפלה, גרידה, לידה, זיקור או אי-זיקור הפין, קרי לילה, אוננות.

 

bottom of page