top of page

15. מﬠרכת התנועה, המגיבה תגובות אוטומטיות ורצוניות

 

בנויה מ:

 

א. שלד שﬠשוי ﬠצמות וסחוסים לסירוגין, כציפוי במשטחי המיפרוק.

ב. מיפרקים, שהם המיפגש בין שתיים או יותר עצמות, שונים במבנה, בפﬠילות = טווח התנוﬠה.

ג. שרירים רצוניים הזורמים לרוב מעל למיפרק ומאורגנים בשלושה רבדים. ויש גם שרירים טבﬠתיים רצוניים, הסוגרים ופותחים פתחים: פה, נחיריים, פי הטבﬠת והשופכה או מקיפים איברים (עין, אוזן)

 

השלד מאורגן ל:

 

א. ﬠמוד השידרה בו 32 חוליות. דיסקיות בין גופי החוליות וחוט שידרה עובר בחלל הקשתות של החוליות.

ב. שלוש "קופסאות": הראש או הגולגולת = קופסת המוחות ועצמות הפנים; קופסת בית החזה; קופסת האגן, ﬠשויה משתי ﬠצמות החלציים (כסל+שת+חיק).

ג. ידיים ורגליים בעגלי חמישה אזורים: זרוע/ירך, אמה/שוק, שורש כף היד/

שורש כף הרגל, כף היד/כף הרגל, פרקי האצבעות.

 

המיפרקים מספרם רב מאוד: 248.

 

המבנה של כל מיפרק מורכב מאוד וכל מרכיב תורם הו לבריאותו והו לקשייו האפשריים: קופסית המיפרק, הרצועות, נרתיקי הרצועות ובהם הנוזל הסינוביאלי, מישטחי המיפרוק של העצמות הנפגשות והציפוי הסחוסי שלהן, המירווח והנוזל הסינוביאליּ המשמן.

 

השרירים הרצוניים: יש בסך-הכל 660 שרירים.

הם מאורגנים ﬠל השלד בשלושה רבדים.

ברובד הﬠמוק השרירים קצרים, מחברים צלע לצלע, חוליה לחוליה, עצם לעצם. הם עובדים ללא הרף, לא מתעייפים וגם לא משמינים, מבצעים את הנשימה ואת היציבה, מייצגים את המיפרקים במנוחה ובפﬠילות. נוצרים רגשות.

ברובד האמצעי השרירים ארוכים מﬠט יותר ותפקידם לסייע לשכניהם מתחת ומעל. שותפים בנשימה מאומצת וביציבה ממושכת. התנועות הכפייתיות,"הטיקים", נסמכים ﬠליהם. וגם תנוﬠות ממושכות.

 

ברובד התת-ﬠורי, השרירים הם גדולים. על הגופה צורתם כמו דלתא, על היד ועל הרגל צורתם ככישור. בעזרתם אנו מבצעים תנועות גדולות, תנועות בתנופה ובכוח. בעזרתם מבטאים את הרגשות, מכים או מחבקים. בעזרתם גם נשחרר את הרגשות הנצורים ברבדים ﬠמוקים.

 

תפקידי מערכת התנועה:

1. יציבה במצבים משתנים= בישיבה אך גם בשעת מחול

2. תנועה מגוונת, מתנועות של מיומנויות ועד לתנוﬠות אומנותיות.

3. שותפה רצונית לפעילויות של כל שש המﬠרכות הפנימיות הבלתי רצוניות.

4. שותפה רצונית לכל תפקיד מערכת הﬠצבים המרכזית ומסוגלת לשפרם.

5. מאחסנת בעצמות מינרלים, בשרירים חלבונים, דם ורב-סוכרים לשﬠת חירום.

6. נותנת צורה גברית או נשית.

7. מסייﬠת להבשלת המוחות של ילדים, של פגועים (להבדיל)

8. מבטאה, מסתירה או משקפת, ממתנת או מסﬠירה את עולם הרגשות, המודﬠים וגם הבלתי מודﬠים לנו.

 

התופעות שאנו מייחסים בﬠיקר לה:

 

כל סוגי העבודות, התחביבים, מיני הספורט, ההרגלים, שיפור ההרגלים, ההתנהגויות, ביטויי רגשות ודיכויי רגשות, מימיקה וגסטיקולציה, כאבי גב, נקﬠ, שבר, פריקה, וגם תיקון נזקים, ביטויי רצוננו.

 

 

bottom of page